Raporty skonsolidowane

 Raport EBI 7/2020 – Skonsolidowany raport roczny Bloober Team za rok 2019

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”    

Read More

Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

1 czerwca 2019

Raport roczny 5/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2018, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załaczniki: Raport roczny skonsolidowany […]

Read More

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2017

1 czerwca 2018

Raport Roczny nr 14/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2017, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: 30531359_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2017-0 30531359_Zalacznik_1_GK_sprawozdanie_skonsolidowane_2017-1 30531359_Zalacznik_2_GK_sprawozdanie_dzialalnosc_2017-2 […]

Read More

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2016

30 maja 2017

Raport Roczny nr 13/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2016, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: 27509328_Skonsolidowany_raport_roczny_2016-1 27509328_Zalacznik_1_Skonsolidowane sprawozdanie […]

Read More

Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2015

4 czerwca 2016

Raport Roczny nr 37/2016 Emitent przekazuje do publicznej informacji skonsolidowany raport roczny za 2015r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“ Załączniki: 24644447_Skonsolidowany_raport_roczny_2015-2 24644447_Zalacznik_1_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_grupy_Bloober_Team-1 24644447_Zalacznik_2_Opiniai_i_raport_bieglego_rewidenta-0

Read More

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2014

29 czerwca 2015

Raport Roczny nr 46/2015 Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, w skonsolidowanym raporcie rocznym grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2014, w Załączniku : Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na Euro, w wyniku pomyłki we wpisywaniu formuły, błędnie przeliczono pasywa wg stanu na dzień 31.12.2013. Ponadto Załącznikowi błędnie nadano numer 2, zamiast numeru 1. W związku z powyższym Emitent publikuje skonsolidowany raport roczny za rok 2014, wraz z załącznikami […]

Read More

Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2014

29 czerwca 2015

Raport Roczny nr 45/2015 Emitent przekazuje do publicznej informacji skonsolidowany raport roczny za 2014r. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect“ Załączniki: 19718106_Skonsolidowany_raport_roczny_grupy_kapitalowej_Bloober_Team-0 19718106_Zalacznik_1_Oswiadczenia_zarzadu-1 19718106_Zalacznik_2_Wybrane_dane_finansowe_w_przeliczeniu_na_Euro-2 19718106_Zalacznik_3_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_grupy_Bloober_Team 19718106_Zalacznik_4Sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_2014-4 19718106_Zalacznik_5_Opinia_i_raport_GK_Bloober_Team_2014-5

Read More

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2013

30 czerwca 2014

Raport Roczny nr 35/2014 Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, do skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2013, nr 34/2014, nie został załączony Załącznik 3 zawierający opinię i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013. W związku z powyższym Emitent publikuje skonsolidowany raport roczny za rok 2013, wraz z załącznikami. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu […]

Read More

Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2013

5 czerwca 2014

Raport Roczny nr 34/2014 Emitent przekazuje do publicznej informacji skonsolidowany raport roczny za 2013r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: Skonsolidowany_raport_roczny-0 Zalacznik_1_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2013-1 Zalacznik_2__Sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_2013-2

Read More

Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2012

27 czerwca 2013

Raport Roczny nr 19/2013 Emitent podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny. Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJACE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO [W_EURO]-1 Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_2012-2 SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_KAPITALOWEJ_2012-0 Oswiadczenie___Zarzadu-4 Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta-_sprawzdanie_skonsolidowane-5 List_do__Akcjonaruszy-3

Read More