Raport EBI 5/2023 Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2022

  • strictminds
  • 17 marca 2023
  • Możliwość komentowania Raport EBI 5/2023 Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2022 została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2022, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport Roczny Skonsolidowany grupy kapitalowej Bloober Team 2022-0

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Bloober Team 2022-1

Sprawozdanie z Badania 2022 GK Bloober Team S.A.-3

Sprawozdanie zarządu z działalności grupa kapitałowa Bloober Team 2022-2