Kontakt

Dla inwestorów

Bloober Team SA

tel. 12 3538555

mail: ir@blooberteam.com

 

Dane teleadresowe Spółki

Bloober Team SA
Aleja Pokoju 18b

31-564 Kraków.

tel. +48 12 35 38 555
fax +48 12 35 93 934

mail: biuro@blooberteam.com

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380757. Kapitał zakładowy 193.092,60 zł w pełni opłacony

NIP 676-238-58-17
REGON 120794317