Zarząd

Piotr Babieno

Prezes Zarządu, studiował na Politechnice Krakowskiej, Warszawskiej Szkole Filmowej i Polish Open University w Krakowie. Z branżą gier związany od kilkunastu lat. Od 2006 roku sprawował funkcje zarządzające w spółkach deweloperskich tworzących gry na konsole nowej generacji. Stanowisko prezesa zarządu w Bloober Team objął w 2008 roku. Jest wykładowcą, a także współtwórcą programu i kształtu studiów podyplomowych „Europejska Akademia Gier” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz członkiem Rady Programowej EAG. Na zaproszenie rządu Kanady był wykładowcą na Jaloo Festival of Animation and Gaming. W 2009 roku, dzięki bogatemu doświadczeniu i znajomości nowych technologii, został wybrany ekspertem „Perspektywy Technologicznej Kraków – Małopolska 2020” – Foresight.

Konrad Rekieć

Członek Zarządu, Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku  Informatyka. Związany ze spółką Bloober Team od początku jej istnienia – programował, kierował zespołem programistów i był team leaderem licznych projektów. Był również m.in. Dyrektorem Technicznym w iFun4all oraz prowadzącym warsztaty o tematyce związanej z tworzeniem gier wideo. Aktualnie producent i projekt manager projektów BRAWL oraz |Medium|.