Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Akcjonariat

Akcje Bloober Team SA notowane są na rynku głównym GPW od 10 stycznia 2024 r. Wcześniej spółka od czerwca 2011 roku była notowana na rynku alternatywnym NewConnect.

W dniu 18 marca 2021 r. doszło do zmniejszenia wartości nominalnej akcji Bloober Team SA  przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby (split) co nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober Team SA  z dnia 8 grudnia 2020 r. Rejestracja zmian Statutu Bloober Team SA w związku ze splitem akcji nastąpiła w dnu 18 lutego 2021 r. Oświadczeniem nr 438/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA wyznaczył 18 marca 2021 r. jako dzień podziału 1 767 299 (milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 17 672 990 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

W dniu 26 kwietnia 2022 r. doszło do zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 193.092,60 zł w drodze emisji 1.636.270 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dzień 17 sierpnia 2022 r. był pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

10 stycznia 2024 r. spółka przeniosła swoje akcje na rynek główny GPW.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 193.092,60 zł i podzielony jest na 19.309.260 akcji zwykłych na okaziciela:

a) 10.200.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda

b) 887.890 akcji serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda

c) 2.220.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda

d) 4.365.100 akcji serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda

e) 1.636.270 akcji serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda

Akcjonariuszliczba akcjiwartość
nominalna
1 akcji
Udział %
w liczbie
głosów
Udział %
w kapitale
zakładowym
Piotr Babieno2.735.6670,0114,17%14,17%
Bezpośrednio:
Serene Century Limited
Pośrednio:
Tencent Holdings Limited
3.881.8850,0120,10%20,10%
Porozumienie Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2020 r.: Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak1.581.2500,018,19%8,19%
ESALIENS TFI S.A.
(Esaliens Digital Entertainment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
974.6540,015,05%5,05%
Pozostali10.135.8040,0152,49%52,49%
Razem19.309.260100%100%
Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com