Pliki Cookies

Szanujemy Twoją prywatność.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie i podobnej technologii. Umożliwia nam to zapewnienie jej prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz realizację podstawowych jej funkcji również dzięki podstawowej wiedzy statystycznej. Po uzyskaniu Twojej zgody pliki cookie są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej pozwalając na dostosowanie jej do potrzeb naszych użytkowników. Poszczególne ustawienia plików cookie możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Więcej ustawień”. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookie wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk „Zgadzam się”. Więcej informacji o plikach cookie oraz przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących Ci prawach, znajdziesz w Polityce prywatności i cookie.

Niezbędne pliki cookies (zawsze aktywne)

Ta kategoria obejmuje pliki cookie i podobną technologię do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, zapewnienia stabilności usług, zwiększenia bezpieczeństwa naszej strony poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć oraz realizacji podstawowych jej funkcji. Dzięki tym plikom podstawowe treści naszej strony internetowej są wyświetlane prawidłowo oraz możesz korzystać z naszego serwisu w bezpieczny sposób i zgodnie z przyjętymi standardami.
Ta kategoria jest zawsze aktywna. Pliki cookie możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki, co będzie jednak skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dostosowanie wyświetlanych treści – na naszej stronie internetowej oraz poza nią – do Twoich potrzeb i zainteresowań, oraz prezentowanie dopasowanych do Ciebie treści i reklam.

Analityczne pliki cookies

Wyrażając zgodę na tę kategorię plików cookie, umożliwiasz nam oraz naszym partnerom dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z naszej strony internetowej, zliczanie wizyt, czy źródeł ruchu w celu lepszego zrozumienia Twoich zwyczajów i oczekiwań wobec naszej strony internetowej. Informacje zebrane za pomocą tych plików są agregowane i nie mają na celu ustalenia Twojej tożsamości.

Rada Nadzorcza

Paweł Duda

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczący Komitetu Audytu Spółki

Partner w Kancelarii SSD Legal Szlachetko Sionek Duda spółka jawna, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa spółek, transakcjach M&A, a także reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Paweł Duda nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Paweł Duda w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały postawione wobec Pawła Dudy oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów wartościowych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych. W ciągu ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Paweł Duda pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

 

Piotr Jędras

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle na Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej. Pracował w kilku instytucjach finansowych takich jak: DM ING S.A., Polbank S.A., BZ WBK S.A. oraz na stanowiskach kierowniczych w PTF S.A. i Santander Consumer Bank S.A. Piotr Jędras nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Piotr Jędras w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały postawione wobec Piotra Jędrasa oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów.  W okresie ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Piotr Jędras pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

 

Jakub Chruściel

Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki oraz Członek Komitetu Audytu Spółki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł CFA. Przez całą karierę zawodową związany z rynkiem kapitałowym. Pracował na stanowisku Analityka Akcji w PZU Asset Management S.A. oraz w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., a także na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji w TFI PZU S.A. Wyróżniony nagrodą Alfa 2016 za najlepszy fundusz zrównoważony oraz nominowany do nagrody Alfa 2016 w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek. Jakub Chruściel nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jakub Chruściel w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały wobec Jakuba Chruściela postawione oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych), jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów wartościowych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych. W okresie ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Jakub Chruściel pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

 

Tomasz Muchalski

Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Członek Komitetu Audytu Spółki

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od początku działalności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym, początkowo jako dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, następnie założyciel agencji PR/IR specjalizującej się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży gier. Tomasz Muchalski nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Tomasz Muchalski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały wobec Tomasza Muchalskiego postawione oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów wartościowych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych. W okresie ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Tomasz Muchalski pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

 

Marcin Kosela

Członek Rady Nadzorczej Spółki

Absolwent WSP Częstochowa. Od początku kariery zawodowej powiązany z rynkiem sprzedażowym FMCG. Od 1998 r. Dyrektor Handlowy w branży FMCG. Od 2008 r. zajmuje się obsługą handlową oraz doradczą firmy z branży FMCG. Marcin Kosela nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Marcin Kosela w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa oraz nie zostały wobec Marcina Koseli postawione oficjalne oskarżenia publiczne lub nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym ze strony uznanych organizacji zawodowych) jak również nie otrzymał on sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu jakimkolwiek emitentem papierów wartościowych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych. W okresie ostatnich pięciu lat, nie nastąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji lub przejęcia zarządu spółek, w których Marcin Kosela pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, komplementariusza w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, założyciela, członka kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Notowania spółki
Zobacz
Dla inwestorów
ir@blooberteam.com