Rada nadzorcza

Paweł Duda – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Partner w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy, Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa spółek, transakcjach M&A, a także reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Paweł Duda nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Marcin Borek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadający doświadczenie w zakresie finansów korporacyjnych, inwestycji oraz marketingu internetowego. Współpracował ze spółką Bloober Team w latach 2011-2012 jako CFO, następnie sprawował funkcje prezesa zarządu, dyrektora rozwoju biznesu w spółkach zajmujących się produkcją oprogramowania i dystrybucją oprogramowania. Marcin Borek nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jakub Chruściel – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł CFA. Przez całą karierę zawodową związany z rynkiem kapitałowym. Pracował na stanowisku Analityka Akcji w PZU Asset Management S.A. oraz w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., a także na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji w TFI PZU S.A. Wyróżniony nagrodą Alfa 2016 za najlepszy fundusz zrównoważony oraz nominowany do nagrody Alfa 2016 w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek. Jakub Chruściel nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Tomasz Muchalski – Członek Rady Nadzorczej Spółki. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od początku działalności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym, początkowo jako dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, następnie założyciel agencji PR/IR specjalizującej się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży gier. Tomasz Muchalski nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rafał Małek – Członek Rady Nadzorczej Spółki. Absolwent kierunku „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Podyplomowych Studiów „Ubezpieczenia Gospodarcze” na tejże uczelni. W latach 1998-2006 asystent w Katedrze Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Praktyka w instytucjach finansowych, w tym liczne szkolenia i kursy z zakresu finansów i marketingu. W latach 2013-14 członek Rady Nadzorczej spółki „SMS Kredyt Holding” SA. Od 2007 roku członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na Giełdzie w Warszawie. Posiada status niezależnego członka rady nadzorczej. Rafał Małek nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Piotr Jędras – Członek Rady Nadzorczej Spółki. Absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle na Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Częstochowskiej. Pracował w kilku instytucjach finansowych takich jak: DM ING SA, Polbank SA, BZ WBK SA, oraz na stanowiskach kierowniczych w PTF SA i SANTANDER CONSUMER BANK SA. Posiada status niezależnego członka rady nadzorczej. Piotr Jędras nie jest rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.