Kalendarium

2021

za IV kwartał 2020 rokuw dniu 15 lutego 2021 roku;

Jednostkowy raport roczny za 2020 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za 2020 rok zostaną opublikowane dnia 28 kwietnia 2021 roku;

– za I kwartał 2021 roku – w dniu 14 maja 2021 roku;

ZWZA 21.06.2021

– za II kwartał 2021 roku – w dniu 13 sierpnia 2021 roku;

– za III kwartał 2021 roku – w dniu 15 listopada 2021 roku.

2020

14/02/2020 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2019 roku

05/06/2020 – publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019

25/06/2020 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2020 roku

13/08/2020 publikacja wyników finansowych za II kwartał 2020 roku

27/08/2020 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

13/11/2020 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2020 roku

8/12/2020 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2019

13/02/2019 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2018 roku

14/05/2019 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2019 roku

31/05/2019– publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019

28/06/2019 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

13/08/2019 – publikacja wyników finansowych za II kwartał 2019 roku

13/11/2019 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2019 roku

2018

13/02/2018 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku

06/03/2018 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11/05/2018 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2018 roku

01/06/2018 – publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2017

28/06/2018 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

10/08/2018 – publikacja wyników finansowych za II kwartał 2018 roku

09/11/2018 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2018 roku

2017

14/02/2017 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2016 roku

04/05/2017 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11/05/2017 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

30/05/2017 – publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2016

10/08/2017 – publikacja wyników finansowych za II kwartał 2017 roku

09/11/2017 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2017 roku

2016

28/01/2016 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2015 roku

11/05/2016 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2016 roku

14/06/2016 – publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2015

10/08/2016 – publikacja wyników finansowych za II kwartał 2016 roku

09/11/2016 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

2015

09/02/2015 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

19/01/2015 – termin zgłaszania żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

24/01/2015 – dzień rejestracji uczestnictwa

04-06/02/2015 – udostępnienie do wglądu akcjonariuszom listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA