Kalendarium

2024

24/04/2024 – Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

28/05/2024 – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

24/09/2024 – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku

28/11/2024 –Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

2023

17/03/2023 – Jednostkowy raport roczny za 2022 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za 2022 rok

15/05/2023 – raport za I kwartał 2023 roku

11/08/2023 – raport za II kwartał 2023 roku

14/11/2022 – raport za III kwartał 2023 roku

 

2022

17/03/2022, godz. 11:00 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team.

18/03/2022 – Jednostkowy raport roczny za 2021 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za 2021 rok

16/05/2022 – raport za I kwartał 2022 roku

16/08/2022 – raport za II kwartał 2022 roku

14/11/2022 – raport za III kwartał 2022 roku

 

2021

15/02/2021 – raport za IV kwartał 2020 roku

28/04/2021 – Jednostkowy raport roczny za 2020 rok oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team

14/05/2021 – raport za I kwartał 2021 roku

21/06/2021 ZWZA 21.06.2021

13/08/2021 – raport za II kwartał 2021 roku

15/11/2021 – raport za III kwartał 2021 roku

2020

14/02/2020 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2019 roku

05/06/2020 – publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019

25/06/2020 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2020 roku

13/08/2020 publikacja wyników finansowych za II kwartał 2020 roku

27/08/2020 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

13/11/2020 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2020 roku

8/12/2020 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2019

13/02/2019 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2018 roku

14/05/2019 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2019 roku

31/05/2019– publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2019

28/06/2019 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

13/08/2019 – publikacja wyników finansowych za II kwartał 2019 roku

13/11/2019 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2019 roku

2018

13/02/2018 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2017 roku

06/03/2018 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11/05/2018 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2018 roku

01/06/2018 – publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2017

28/06/2018 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

10/08/2018 – publikacja wyników finansowych za II kwartał 2018 roku

09/11/2018 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2018 roku

2017

14/02/2017 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2016 roku

04/05/2017 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11/05/2017 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

30/05/2017 – publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2016

10/08/2017 – publikacja wyników finansowych za II kwartał 2017 roku

09/11/2017 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2017 roku

2016

28/01/2016 – publikacja wyników finansowych za IV kwartał 2015 roku

11/05/2016 – publikacja wyników finansowych za I kwartał 2016 roku

14/06/2016 – publikacja jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych za rok 2015

10/08/2016 – publikacja wyników finansowych za II kwartał 2016 roku

09/11/2016 – publikacja wyników finansowych za III kwartał 2016 roku

2015

09/02/2015 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

19/01/2015 – termin zgłaszania żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

24/01/2015 – dzień rejestracji uczestnictwa

04-06/02/2015 – udostępnienie do wglądu akcjonariuszom listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA