Raport EBI 05/2019 Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

  • Bloober Team SA
  • 1 czerwca 2019
  • Możliwość komentowania Raport EBI 05/2019 Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018 została wyłączona

Raport roczny 5/2019

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2018, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załaczniki:

Raport roczny skonsolidowany 2018

Załącznik 1 skonsolidowane sprawozdanie 2018 gk

Załącznik 2 sprawozdanie z działalności 2018 gk

Załącznik 3 badanie biegłego rewidenta 2018 gk