Raport EBI 5/2021 Skonsolidowany raport roczny Bloober Team za rok 2020

  • strictminds
  • 28 kwietnia 2021
  • Możliwość komentowania Raport EBI 5/2021 Skonsolidowany raport roczny Bloober Team za rok 2020 została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2020, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

raport_roczny_skonsolidowany_2020-0

Zalacznik_nr_1_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2020-1

Zalacznik_nr_2_sprawozdanie_z_dzialalnosci_grupy_2020-2

BLO_GK_Zalacznik_nr_3_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020-3