Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2021

  • strictminds
  • 18 marca 2022
  • Możliwość komentowania Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2021 została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2021, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_grupa_kapitalowa_Bloober_Team_2021-2 Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_SSF_Bloober_Team_2021-3 Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_grupy_kapitalowej_Bloober_Team_2021-1 Raport_Roczny_Skonsolidowany_grupy_kapitalowej_Bloober_Team_2021-0