Raporty

Raport ESPI 50/2021 Zawarcie istotnych umów licencyjno-dystrybucyjnych z CE-Asia Hong Kong Limited

4 sierpnia 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia zarówno przez Emitenta jak i jego podmiot zależny – spółkę Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA _dalej łącznie jako „Spółki”_ istotnych umów licencyjno – dystrybucyjnych ze spółką CE-Asia Hong Kong Limited […]

Read More

Raport ESPI 49/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

3 sierpnia 2021

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 3 sierpnia 2021 roku na rachunek […]

Read More

Raport ESPI 48/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

2 sierpnia 2021

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.Treść raportu:Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte […]

Read More

Raport ESPI 47/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

30 lipca 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 30 lipca 2021 roku na rachunek Spółki 2594 […]

Read More

Raport ESPI 46/2021 Objęcie udziałów w spółce zależnej Emitenta

30 lipca 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Emitent”_ informuje, że w dniu 30 lipca 2021 roku zgromadzenie wspólników spółki zależnej Emitenta – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _dalej „Feardemic”_ podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Feardemic poprzez ustanowienie 1 449 nowych udziałów Feardemic, w ramach którego Emitent objął 1000 udziałów Feardemic za kwotę 4 900 000 zł. Po zarejestrowaniu […]

Read More

Raport ESPI 45/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

29 lipca 2021

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 29 lipca 2021 roku na rachunek […]

Read More

Raport ESPI 44/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Three Headed Monster Inc.

29 lipca 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 28 lipca 2021 r. przez Emitenta istotnej umowy ze spółką Three Headed Monster Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „THM”_, na wykonanie i komercjalizację gry planszowej opartej o uniwersum gry Emitenta „The Medium”. Wskazana […]

Read More

Raport ESPI 43/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

29 lipca 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca […]

Read More

Raport ESPI 42/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

28 lipca 2021

  Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 27 lipca 2021 roku […]

Read More

Raport ESPI 41/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

27 lipca 2021

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.Treść raportu:Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte […]

Read More