Raporty

Raport EBI 18/2021 Powołanie Wiceprezesa Zarządu

1 grudnia 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie §22 ust. 1 pkt 10 Statutu Emitenta powołała z dniem 1 grudnia 2021 roku Panią Karolinę Nowak do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe informacje o Wiceprezesie Zarządu Pani Karolinie Nowak. Podstawa prawna: § 3 ust. […]

Read More

Raport ESPI 110/2021 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o. o.

18 listopada 2021

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 17 listopada 2021 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Unseen Silence S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o. o. stał się […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2021

15 listopada 2021

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2021 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2021 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Raport Q3 2021

Read More

Raport EBI 17/2021 – Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2021

15 listopada 2021

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2021 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2021 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”   Załącznik: Raport Q3 2021

Read More

Raport EBI 16/2021 Zawarcie umowy z firmą audytorską w przedmiocie badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2021 i 2022

3 listopada 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. Emitent zawarł umowę z firmą audytorską w przedmiocie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Emitenta za lata obrotowe 2021 i 2022. Umowa zawarta została ze spółką PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną na listę firm audytorskich […]

Read More

Raport ESPI 109/2021 Ustalenie daty premiery „The Medium” na terytorium Japonii

2 listopada 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu daty premiery gry „The Medium” _dalej jako „Gra”_ na platformach PC oraz Play Station 5 w wersji pudełkowej oraz Play Station 5 w wersji cyfrowej na terytorium Japonii na dzień 10 marca 2022 r. W […]

Read More

Raport ESPI 108/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Rogue Games, Inc.

26 października 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2021 r. Emitent zawarł istotną umowę produkcyjno – wydawniczą ze spółką Rogue Games, Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „Rogue Games”_, dotyczącą realizacji niezapowiedzianej jeszcze gry _”Umowa”_. […]

Read More

Raport EBI 15/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 19 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

19 października 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu: 1) treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym […]

Read More

Raport ESPI 107/2021 Treść uchwał podjętych w dniu 19 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

19 października 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 19 października 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu: 1_ treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym […]

Read More

Raport ESPI 106/2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

19 października 2021

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 % Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 19 października 2021 […]

Read More