Raporty

Raport ESPI 26/2023 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Played With Fire sp. z o.o. oraz sprostowanie raportu bieżącego ESPI 25/2023

8 września 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 25/2023 z dnia 8 września 2023 r., niniejszym przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę ze spółką Played With Fire sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stworzenie nowego projektu w technologii VR o kodowej nazwie Projekt I, którego premiera planowana jest na 2025 rok. W ocenie Emitenta projekt ten będzie mieć […]

Read More

Raport ESPI 25/2023 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Meta Platforms Technologies, LLC

8 września 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł istotną umowę produkcyjno-wydawniczą z Meta Platforms Technologies, LLC z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone _dalej jako „Meta”_, w przedmiocie wsparcia nowego projektu w technologii VR _pod nazwą kodową M_, którego data wydania planowana jest na platformie Oculus Quest rok 2025. W ocenie Emitenta […]

Read More

Raport ESPI 24/2023 Zawarcie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną Emitenta: Played With Fire sp. z o.o.

5 września 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Played With Fire sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu przez tę spółkę z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych umowy o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach Programu: Program Wsparcia Gier Wideo 2023. Wartość dofinansowania wynosi […]

Read More

Raport ESPI 23/2023 Wydanie gry „The Medium” na Apple Mac

31 sierpnia 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2023 z dnia 16 lutego 2023, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu daty światowej premiery gry „The Medium” _dalej jako „Gra”_ w wersji cyfrowej na komputery Apple Mac – na dzień 31 sierpnia 2023 r. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe […]

Read More

Raport ESPI 22/2023 Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy z Limited Run Games Inc.

21 sierpnia 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 21 sierpnia 2023 r. istotnej umowy z Limited Run Games Inc. z siedzibą w Apex, Stany Zjednoczone, na wydanie i dystrybucję gry Layers of Fear _2023_ w wersji pudełkowej na platformę Sony PlayStation 5 _dalej jako „Gra”_. Licencja na wydanie Gry została udzielona na okres 5 lat […]

Read More

Raport EBI 12/2023 Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2023 r.

11 sierpnia 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.   Raport_Q2_2023

Read More

(12/2023) Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2023 r.

11 sierpnia 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Raport_Q2_2023

Read More

Raport ESPI 21/2023 Przystąpienie przez Emitenta do spółki Played With Fire sp. z o.o.

9 sierpnia 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał transakcji nabycia udziałów Played With Fire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie _dalej jako „PWF”_. Emitent nabył 114 udziałów PWF stanowiących 53,27% kapitału zakładowego PWF. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej […]

Read More

Raport EBI 11/2023 Zawarcie umowy z firmą audytorską w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata obrotowe 2023 oraz 2024

14 lipca 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. Emitent zawarł umowę z firmą audytorską w przedmiocie przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata obrotowe 2023 oraz 2024. Umowa zawarta została ze spółką PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 2696. Podstawa prawna: […]

Read More

Raport ESPI 20/2023 Przedłużenie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

5 lipca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2023 r. powziął informację o zawarciu przez swoją spółkę zależną Bloober Team NA z siedzibą w San Jose, Stany Zjednoczone aneksu przedłużającego czas trwania umowy licencyjno-wydawniczej zawartej ze spółką Lions Gate Entertainment Inc. z siedzibą w Santa Monica, Stany Zjednoczone _dalej jako „Lions Gate”_, o której Emitent informował raportem […]

Read More