Raporty

Raport EBI 3/2021 Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta – Split Akcji

18 lutego 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Emitent powziął informację o rejestracji dziś przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 grudnia 2020 r. O podjęciu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy […]

Read More

Raport EBI 2/2021 Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2020 r.

15 lutego 2021

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Bloober Team raport kwartał IV 2020  

Read More

Raport ESPI 11/2021 Zawarcie istotnych umów licencyjno-dystrybucyjnych przez Emitenta z Koch Media GmbH

12 lutego 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że dzisiaj Emitent zawarł istotne umowy licencyjno-dystrybucyjne ze spółką Koch Media GmbH z siedzibą w Höfen, Austria, na dystrybucję gier „The Medium” oraz „Observer: System Redux” w wersji pudełkowej _dalej jako „Gry”_, na całym świecie z wyłączeniem Japonii. Gry w wersji pudełkowej […]

Read More

Raport ESPI 10/2021 Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji Sony PlayStation VR

9 lutego 2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w pierwszym kwartale 2021 r. dystrybucji gry Layers of Fear VR w wersji Sony PlayStation VR (dalej jako „Gra”). O dokładnej dacie premiery i cenie Gry Emitent poinformuje w najbliższym czasie. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry […]

Read More

Raport ESPI 10/2021 Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji Sony PlayStation VR

9 lutego 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _Emitent _ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w pierwszym kwartale 2021 r. dystrybucji gry Layers of Fear VR w wersji Sony PlayStation VR _dalej jako „Gra”_. O dokładnej dacie premiery i cenie Gry Emitent poinformuje w najbliższym czasie. W ocenie […]

Read More

Raport ESPI 9/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

5 lutego 2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 5 lutego 2021 roku na rachunek […]

Read More

Raport ESPI 8/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

5 lutego 2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 4 lutego 2021 roku na rachunek […]

Read More

Raport ESPI 7/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

4 lutego 2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 3 lutego 2021 roku na rachunek […]

Read More

Raport ESPI 6/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

2 lutego 2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 2 lutego 2021 roku na rachunek […]

Read More

Raport ESPI 5/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

2 lutego 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 1 lutego 2021 […]

Read More