Raporty

RAPORT EBI 14/2020 – otrzymanie żądania akcjonariusza zwołania NWZA

20 września 2020

Zarząd Bloober Team S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) żądanie z dnia 16 września 2020 r. od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy […]

Read More

RAPORT ESPI 47/2020 Ustalenie daty premiery “Observer: System Redux”

17 września 2020

Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu daty światowej premiery gry “Observer: System Redux” _dalej jako „Gra”_ na Xbox Series X oraz PC – na dzień 10 listopada 2020 oraz na PlayStation 5 – na dzień 12 listopada 2020. Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29,99 Euro/USD. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie […]

Read More

RAPORT ESPI 46/2020 Wydanie gry „Observer: System Redux” na platformie Steam

27 sierpnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że gra „Observer: System Redux” _dalej jako „Gra”_ zostanie wydana na komputery PC za pośrednictwem platformy Steam, na terytorium całego świata, w cenie 29,99 USD/EUR, w IV kwartale 2020. Ponadto, osoby posiadające grę „Observer” na platformie Steam będą mogły […]

Read More

RAPORT ESPI 45/2020 Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

27 sierpnia 2020

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu: 1.Piotr Babieno – 200.000 akcji, na które przypada 200.000 głosów, które stanowiły 27,82% […]

Read More

Raport EBI 13/2020 – Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

27 sierpnia 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: 1. Jakub Chruściel Życiorys JC 2. Paweł Duda Życiorys PD 3. Piotr Jędras Życiorys_PJ 4. Marcin Kosela Życiorys MK 5. Tomasz Muchalski – Życiorys TM Liczba […]

Read More

Raport EBI 12/2020 Treść uchwał podjętych w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

27 sierpnia 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta oraz przekazuje w załączeniu: 1) informację o uchwałach podjętych oraz 2) informację o uchwałach niepodjętych przez Zgromadzenie. Nikt z obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do żadnej z podjętych uchwał. Uchwaly_podjete_na_ZWZA Uchwaly_niepodjete_na_ZWZA § […]

Read More

RAPORT ESPI 44/2020 Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Observer”

26 sierpnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 r. umowa wydawnicza dotycząca wydania, marketingu i dystrybucji gry „Observer” _dalej jako „Gra”_, zawarta pomiędzy Bloober Team S.A. a Aspyr Media Inc. została rozwiązana za porozumieniem i zgodą obu stron, a Emitent nabył powrotnie wszelkie prawa do Gry. […]

Read More

Raport ESPI 43/2020 Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej z Epic Games Inc.

18 sierpnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. doszło do zawarcia przez Emitenta istotnej umowy dystrybucyjnej z Epic Games Inc. z siedzibą w Cary, USA, na podstawie której Epic Games Inc. będzie realizowało sprzedaż wersji elektronicznej gier „The Medium” oraz „Observer: System […]

Read More

Raport ESPI 42/2020 Podjęcie decyzji o wyborze doradców w procesie M&A

17 sierpnia 2020

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 20/2020 z 5 maja 2020 r. oraz ESPI nr 27/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że dokonał wyboru doradców do obsługi procesu M&A. Emitent zdecydował się zawrzeć w dniu 16 sierpnia 2020 r. umowy o świadczeniu usług doradczych z Juno Capital Partners LLC jako wiodącym doradcą, […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2020 r.

13 sierpnia 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku. Bloober_Team_raport_kwartal_II_2020-0

Read More