Raporty

Zawarcie umowy współpracy dotyczącej przygotowania produkcji serialu opartego na grze „The Medium”

4 października 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 4 października 2022 r. umowy ze spółką Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy oraz zakresu obowiązków w przygotowaniu produkcji (ang. development) serii utworów audiowizualnych (serialu) opartej na grze pt. „The Medium”, wyprodukowanej przez Emitenta (dalej jako „Umowa”). Celem Umowy jest potwierdzenie i określenie warunków współpracy stron […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

13 września 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 13 września 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z deweloperem NC Studios LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na wydanie gry „Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4 […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

12 września 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że dziś otrzymał informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 12 września 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy ze spółką Limited Run Games, Inc. z siedzibą w Apex w Stanach Zjednoczonych, na wydanie wersji fizycznej, wersji kolekcjonerskiej oraz wersji standardowej gry „Nightmare Reaper” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox […]

Read More

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

19 sierpnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”_ wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. otrzymał powiadomienie od Piotra Babieno – Prezesa Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach w odniesieniu do akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym powiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Powiadomiwnie Piotr […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2022 r.

16 sierpnia 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Raport Q2 2022

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2022 r.

16 sierpnia 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Raport Q2 2022

Read More

Uchwała GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A.

11 sierpnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. otrzymał Uchwałę nr 764/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) z dnia 11 sierpnia 2022 roku, na mocy której Zarząd GPW postanowił: 1) określić dzień 17 sierpnia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1 636 […]

Read More

Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej

10 sierpnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10.08.2022 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Fabryczna Office Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie umowa najmu, której przedmiotem jest powierzchnia biurowa znajdująca się w budynku biurowym Fabryczna Office Park zlokalizowanym w Krakowie przy Alei Pokoju 18b. Umowa została zawarta na czas określony wynoszący […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

9 sierpnia 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 09 sierpnia 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z deweloperem Not A Sailor Studios, LLC z siedzibą w Mokenie, Illinois w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Buddy Simulator 1984” […]

Read More

Uchwała o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Bloober Team S.A.

28 lipca 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2022 roku otrzymał Uchwałę nr 735/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) z dnia 28 lipca 2022 roku, na mocy której Zarząd GPW postanowił o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1 636 270 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł […]

Read More