Raporty

Raport ESPI 55/2019

3 grudnia 2019

Date sporządzenia: 2019-12-03 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji Oculus Rift i PC VR Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _ Emitent _ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 10 grudnia 2019 […]

Read More

Raport ESPI 54/2019

29 listopada 2019

Data sporządzenia: 29.11.2019 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat Ustalenie daty premiery gry Blair Witch w wersji pudełkowej na platformę PC i konsole Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 31 stycznia 2020 r. dystrybucji […]

Read More

Raport bieżący ESPI 47/2019

29 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-29 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ukończenie prac nad grą „Layers of Fear VR” w wersji beta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o ukończeniu prac nad realizacją gry “Layers of Fear VR” w wersji beta (dalej jako „Gra”). Gra […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 46/2019

24 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-24 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 45/2019

18 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Wprowadzenie na żądanie akcjonariuszy zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16 października 2019 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 44/2019

17 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-17 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 43/2019

10 października 2019

Data sporządzenia: 2019-10-10 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear w wersji iOS Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu w dniu 24 października 2019 r. dystrybucji gry: „Layers […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 42/2019

30 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-30 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 listopada 2019 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 41/2019

30 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-30 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął w dniu dzisiejszym informację od swej spółki zależnej – Bloober Team […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 40/2019

18 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Read More