Raporty

RAPORT ESPI 13/2020

24 marca 2020

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ _dalej: „Ustawa”_, Zarząd spółki […]

Read More

Raport ESPI 12/2020

19 marca 2020

Informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność grupy Emitenta Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do wydanego oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych „ESMA” oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta oraz jego wyniki […]

Read More

Raport ESPI 11/2020

17 marca 2020

Temat Informacja dotycząca wersji gry „Blair Witch” na platformę Nintendo Switch Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o przygotowaniu wersji gry „Blair Witch” _dalej jako „Gra”_ na platformę […]

Read More

Raport ESPI 10/2020

12 marca 2020

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ _dalej: „Ustawa”_, Zarząd […]

Read More

Raport ESPI 9/2020

5 marca 2020

Temat: Rozszerzenie współpracy spółki zależnej Emitenta: Bloober Team NA z NA Publishing Inc. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o rozszerzeniu współpracy ze spółką NA Publishing Inc. z siedzibą […]

Read More

Raport ESPI 8/2020

24 lutego 2020

Temat Ustalenie daty premiery gry „Ritual: Crown of Horns” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta na Xbox One Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako wydawcy […]

Read More

Raport ESPI 7/2020

17 lutego 2020

Temat: Premiera gry „Ritual: Crown of Horns” wydawanej przez spółkę zależną Emitenta na PlayStation 4 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako wydawcy gry „Ritual: Crown […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za IV kwartał 2019 r.

14 lutego 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Raport za IV kwartał 2019 

Read More

Raport ESPI 6/2020

12 lutego 2020

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o zawarciu w dniu 11 lutego 2020 r. […]

Read More

Raport ESPI 5/2020

5 lutego 2020

Data sporządzenia: 2020-02-05 Skrócona nazwa emitenta BLOOBER TEAM S.A. Temat: Informacja o przyjęciu Planu Strategicznego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje o przyjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd Emitenta aktualizacji Planu Strategicznego Bloober Team S.A., obejmującej lata 2020 – 2022. Przyjęty Plan Strategiczny Emitenta […]

Read More