Raporty

Rozwiązanie umowy wydawniczej oraz powrotne nabycie praw dotyczących gry „Layers of Fear 2”

19 maja 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2022 r. umowa wydawnicza dotycząca wydania, marketingu i dystrybucji gry „Layers of Fear 2” (dalej jako „Gra”), zawarta pomiędzy Bloober Team S.A. a Gun Media Holdings, Inc. została rozwiązana za porozumieniem i zgodą obu stron, a Emitent nabył powrotnie wszelkie prawa do Gry. O zawarciu umowy wydawniczej z Gun […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2022 r.

16 maja 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Raport Q1 2022

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2022 r.

16 maja 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Raport Q1 2022

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 6 czerwca 2022 r.

9 maja 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, planowane zmiany Statutu […]

Read More

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 6 czerwca 2022 r.

9 maja 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, planowane zmiany Statutu […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

5 maja 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent) informuje, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 4 maja 2022 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z Łukaszem Kowalem KOVALGAMES. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o.o. stał się wyłącznym wydawcą gry „DARK MINUTE: Kira’s Adventure” (dalej jako „Gra”) […]

Read More

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

26 kwietnia 2022

Raport Bieżący nr 10/2022   Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym §7 ust. 1 Statutu Emitenta otrzymał następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy licencyjno-dystrybucyjnej z Sony Interactive Entertainment LLC

18 kwietnia 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia przez Emitenta istotnej umowy licencyjno-dystrybucyjnej z Sony Interactive Entertainment LLC na dystrybucję wybranych tytułów Emitenta w nowym systemie dystrybucyjnym. O szczegółach, w tym datach wydania, Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi. W ocenie Emitenta sprzedaż tytułów będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2022 i kolejne okresy.

Read More

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

13 kwietnia 2022

Raport Bieżący nr 9/2022 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że osoby uprawnione do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2021 r. w dniach 25 marca do 31 marca 2022 r. podpisały umowy objęcia akcji oraz do dnia 8 kwietnia 2022 r. dokonały wpłat na obejmowane […]

Read More

Uchwała w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E

13 kwietnia 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ informuje, że Zarząd spółki w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela Serii E w oparciu o art. 431 §2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 439 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 […]

Read More