Raport EBI 07/2020 – Skonsolidowany raport roczny Bloober Team za rok 2019

  • strictminds
  • 5 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania Raport EBI 07/2020 – Skonsolidowany raport roczny Bloober Team za rok 2019 została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Bloober_na_31.12.201-1