Autor: strictminds

Kolejny udany kwartał Bloober Team

14 listopada 2023

Kolejny udany kwartał Bloober Team Bloober Team staje się jedną z najbardziej stabilnych finansowo i najszybciej rozwijających się firm branży gier. Grupa Kapitałowa Bloober Team wypracowała w trzecim kwartale 2023 r. 26,63 mln złotych przychodu netto ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 9,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto za trzeci kwartał wyniósł  3,98 mln zł. – Obecny rok zamyka […]

Read More

Raport EBI 15/2023 Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2023 r.

14 listopada 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. QR-3-23_BlooberTeam-0

Read More

Raport EBI 14/2023 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 r.

14 listopada 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako “Emitent” lub “Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kwartał 2023 r., który opublikowany został Raportem EBI nr 12/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Korekta dotyczy danych finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. oraz za okres 01.04.2023 r.- 30.06.2023 r. i wynika z omyłkowego ujęcia w przepływach operacyjnych […]

Read More

Raport ESPI 33/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

31 października 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z hiszpańskim deweloperem Under the Bed Games s.l., na wydanie gry „Tales from Candleforth” _dalej jako „Gra”_ na platformy Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa została zawarta […]

Read More

Raport ESPI 32/2023 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

27 października 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Esaliens Digital Entertainment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty _dalej „Fundusze”_ zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 […]

Read More

Raport ESPI 31/2023 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Viacom International Inc.

24 października 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 25/2023 oraz ESPI 26/2023 z dnia 8 września 2023 r., niniejszym przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę licencyjną ze spółką Viacom International Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, USA _dalej jako „Viacom”_, na podstawie której Emitentowi udzielona została licencja na stworzenie gry w oparciu o IP posiadane przez Viacom, które zostanie […]

Read More

Bloober Team nabył prawa do projektu F

20 października 2023

Bloober Team rozwiązał za porozumieniem stron umowę produkcyjno-wydawniczą z Rogue Games. Dzięki temu krakowscy królowie horroru nabyli prawa do projektu F, w tym prawa wydawnicze, marketingowe i dystrybucyjne. Gra zostanie wprowadzona na rynek bez udziału zewnętrznych wydawców, dzięki czemu Bloober Team będzie miał pełną kontrolę nad całym procesem. Rozwiązaliśmy za porozumieniem stron umowę z amerykańskim Rogue Games, którą zawarliśmy w październiku 2021 r. Nad projektem F pracujemy […]

Read More

Raport ESPI 30/2023 Rozwiązanie umowy produkcyjno-wydawniczej w celu przejęcia praw do gry

20 października 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym umowa produkcyjno – wydawnicza zawarta ze spółką Rogue Games, Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „Rogue”_ z dnia 26 października 2021 r. _dalej jako „Umowa’_, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI 108/2021 z dnia 26 października 2021 r., została rozwiązana za porozumieniem stron […]

Read More

Raport ESPI 29/2023 Pozytywna opinia projektu Emitenta w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

20 października 2023

Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że powziął wiadomość o udostępnieniu w dniu dzisiejszym przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości _”PARP”_ informacji o pozytywnej ocenie tj. wyborze do dofinansowania Projektu Emitenta „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie „otwartych” miast _OWC_, inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine […]

Read More

Natalia Szroeder wkracza do świata Layers of Fear

12 października 2023

W październiku Bloober team rozpoczyna świętowanie 15 urodzin! Z tej okazji studio nawiązało współpracę z uznaną polską wokalistką – Natalią Szroeder. Artystka zaprezentowała nową interpretację kultowego utworu You Are My Sunshine, która wraz z mrocznym, wieloznaczeniowym teledyskiem zabiera fanów do świata Layers of Fear. To nie koniec niespodzianek dla fanów – gra jeszcze w tym miesiącu zostanie wzbogacona o nową zawartość.  15 lat temu studio Bloober […]

Read More