Autor: strictminds

Raport ESPI 5/2024 Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023

2 kwietnia 2024

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023. Nowy termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2023 to 24 kwietnia 2024 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 […]

Read More

Bloober Team zdecydował się na utworzenie nowej marki ‘’Broken Mirror Games”

12 lutego 2024

Bloober Team zdecydował się na utworzenie nowej marki ‘’Broken Mirror Games”.  To oficjalny początek działań second party krakowskich mistrzów horroru pod tą marką, stanowiący realizację planu strategicznego na lata 2023-2027. Nowy label zostanie zaprezentowany partnerom firmy podczas konferencji DICE w Las Vegas, która odbędzie się w dniach 13-15 lutego.  Broken Mirror Games to nowy brand, który będzie funkcjonował w ramach spółki Bloober Team. Nowa marka […]

Read More

Raport ESPI 4/2024 Utworzenie nowej marki „Broken Mirror Games”

12 lutego 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w przedmiocie decyzji o utworzeniu nowej marki „Broken Mirror Games”, pod którą to marką w ramach segmentu operacyjnego second party Spółki produkowane oraz wydawane będą gry Emitenta. Second party to segment operacyjny działalności Spółki – projekty współtworzone, które Spółka definiuje jako projekty […]

Read More

Raport ESPI 3/2024 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

31 stycznia 2024

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Spółka”_ zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej jako „Rozporządzenie”_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku: – Jednostkowy […]

Read More

Bloober Team debiutuje na głównym rynku GPW!

11 stycznia 2024

Pierwszy debiut w 2024 r. na warszawskiej giełdzie już za nami! Deweloper gier Bloober Team S.A. przeniósł swoje notowania z NewConnect na główny rynek GPW. Kurs akcji rozpoczął sesję na plusie. Do obrotu trafiły akcje serii A, B, C, D i E. Przeprowadzce  z NewConnect nie towarzyszyła emisja. – Bardzo się cieszymy, że mogliśmy rozpocząć ten rok debiutem na GPW. I to jako pierwsi! Wierzymy, że umocni to naszą pozycję na rynku, […]

Read More

Jeden z najbardziej oczekiwanych debiutów na GPW już 10 stycznia!

11 stycznia 2024

Bloober Team SA – jeden z największych i najbardziej renomowanych developerów gier będzie pierwszym debiutem na głównym rynku GPW w 2024 roku. Przeniesienie notowań akcji serii A, B, C, D i E odbędzie się 10 stycznia. Mistrzowie horroru przenoszą się z NewConnect na główny parkiet GPW bez emisji nowych akcji. Krakowska spółka rozpoczęła w zeszłym roku obchody  jubileuszu 15 lat swej działalności i zamierza świętować […]

Read More

Raport EBI 1/2024 Bloober Team Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

11 stycznia 2024

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza […]

Read More

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki BLOOBER TEAM S.A.

10 stycznia 2024

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki BLOOBER TEAM S.A.   Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji […]

Read More

Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki BLOOBER TEAM S.A.

10 stycznia 2024

  Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki BLOOBER TEAM S.A. uchwa05-01-2024 17:59 Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku […]

Read More

Raport ESPI 2/2024 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Emitenta

5 stycznia 2024

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o uchwałach Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ Uchwała Nr 17/2024 oraz Uchwała Nr 18/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wszystkich akcji Spółki. Wszystkie akcje Spółki były dotychczas notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Na […]

Read More