Autor: strictminds

Raport ESPI 16/2023 Ustalenie ceny gry „Layers of Fears”

1 czerwca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r., ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., ESPI 6/2023 z dnia 18 lutego 2023 r., ESPI 10/2023 z dnia 15 maja 2023 r. oraz ESPI 11/2023 z dnia 18 maja 2023 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ceny […]

Read More

Raport ESPI 15/2023 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

30 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem walki z unikatowymi przeciwnikami, na potrzeby gier TPP, z bogatą warstwą narracyjną psychological-horror tworzonych z wykorzystaniem technologii silnika Unreal Engine 5”. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 4 976 077,14 złotych, a całkowita […]

Read More

RAPORT ESPI 14/2023 Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r., godzina 11:00 _dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”_, niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2023 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Piotra Babieno, będącego akcjonariuszem Emitenta […]

Read More

RAPORT ESPI 13/2023 Aktualizacja daty premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming

26 maja 2023

Aktualizacja daty premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 9/2023 z dnia 12 maja 2023 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualizacji daty światowej premiery gry „The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming na dzień 29 czerwca 2023 r. Emitent przekazuje […]

Read More

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r., godzina 11:00 _dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”_, niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2023 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Piotra Babieno, będącego akcjonariuszem Emitenta […]

Read More

Raport ESPI 12/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

22 maja 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 19 maja 2023 r. umowy z hiszpańskim deweloperem Keplerians SL, na wydanie gry „Evil Nun: The Broken Mask” _dalej jako „Gra”_ na Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa została […]

Read More

Raport ESPI 11/2023 Wydanie gry „Layers of Fear” na Apple Mac

19 maja 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r., ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. oraz ESPI 6/2023 z dnia 18 lutego 2023 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu daty światowej premiery gry „Layers of Fear” _dalej jako „Gra”_ w wersji cyfrowej na komputery Apple Mac […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2023 r.

15 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Raport Q1_2023

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za I kwartał 2023 r.

15 maja 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Raport Q1_2023    

Read More

Raport ESPI 10/2023 Wyznaczenie daty premiery gry Layers of Fear

15 maja 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r., ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. oraz ESPI 6/2023 z dnia 18 lutego 2023 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu daty światowej premiery gry „Layers of Fear” _dalej jako „Gra”_ w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 5, […]

Read More