Raporty jednostkowe

Raport EBI 4/2023 Raport roczny Bloober Team za rok 2022

17 marca 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2022, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. 2022-0 Sprawozdanie […]

Read More

Raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2021

18 marca 2022

Raport Roczny nr 7/2022 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2021, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Bloober_Team_S.A._2021-3 Sprawozdanie_finansowe_roczne_BLOOBER_TEAM_SA_na_31-12-2021-2 Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Bloober_Team_2021-1 Jednostkowy_raport_roczny_Bloober_Team_S.A._2021-0

Read More

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2020

28 kwietnia 2021

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2020, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Raport_roczny_jednostkowy_2020-0 Zalacznik_nr_1_sprawozdanie_finansowe_roczne-1 Zalacznik_nr_2_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020-2 Zalacznik_nr_3_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020-3

Read More

Raport EBI 06/2020 – Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA BLOOBER TEAM S.A. […]

Read More

Raport EBI 04/2019 Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

31 maja 2019

Raport Roczny nr 4/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2018, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport roczny bloober team 2018 […]

Read More

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2017

1 czerwca 2018

Raport Roczny nr 13/2018 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2017, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: 30531316_Raport_Roczny_Jednostkowy_Bloober_Team_2017-1 30531316_Zalacznik_1_BLO_sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_2017-0 30531316_Zalacznik_2_BLO_sprawozdanie_zarzadu_dzialalnosc_2017-2 30531316_Zalacznik_3_BLO_badanie_biegly_jednostkowe-3

Read More

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2016

30 maja 2017

Raport Roczny nr 14/2017 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2016, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: 27509334_Jednostkowy_raport_roczny-0 27509334_Zalacznik_1_Sprawozdanie_finansowe_spolki_Bloober_Team_S.A._za_rok_2016-1 27509334_Zalacznik_2_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki-2 27509334_Zalacznik_3_Opinia_i_raport_z_badania_sprawozdania_finansowego_BlooberTeam_S.A.-3

Read More

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2015

25 czerwca 2016

Raport Roczny nr 35/2016 Emitent przekazuje do publicznej informacji jednostkowy raport roczny za 2015r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: 24602064_Jednostkowy_raport_roczny_Bloober_Team_S.A.-0 24602064_Zalacznik_nr_1_Sprawozdanie_finansowe_spolki_Bloober_Team_S.A._za_rok_2015-1 24602064_Zalacznik_nr_2_Opinia_i_raport_z_badania_bieglego_rewidenta-2

Read More

Korekta jednostkowego raportu rocznego Bloober Team S.A. za rok 2014

29 czerwca 2015

Raport Roczny nr 47/2015 Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku pomyłki, w jednostkowym raporcie rocznym Spółki Bloober Team S.A. za rok 2014, w Załączniku 4: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Bloober Team, w wyniku pomyłki w części „Istotne zdarzenia i tendencje po zakończeniu 2014 roku” omyłkowo wskazano datę 30 czerwca 2015 jako wyznaczoną datę premiery gry BRAWL na konsolę NVIDIA Shield, podczas gdy gra na ww. konsoli dostępna jest […]

Read More

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2014

28 czerwca 2015

Raport Roczny nr 44/2015 Emitent przekazuje do publicznej informacji jednostkowy raport roczny za 2014r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: 2014.06.24_BLOOBER_TEAM_SA_RAPORT_ROCZNY_2014-0 Zalacznik_1_Oswiadczenia_Zarzadu-1 Zalacznik_2_Wybrane_dane_finansowe_w_przeliczeniu_na_Euro-2 Zalacznik_3_Sprawozdanie_finansowe_Bloober_Team_SA_31-12-2014-3 Zalacznik_4__Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Bloober_Team-4 Zalacznik_5_Opinia_i_raport_Bloober_Team_2014_-_skan_wersji_podpisanej-5 Zalacznik_6_Informacja_o_stosowaniu_przez_Spolke_Dobrych_Praktyk-6

Read More