Raport EBI 4/2023 Raport roczny Bloober Team za rok 2022

  • strictminds
  • 17 marca 2023
  • Możliwość komentowania Raport EBI 4/2023 Raport roczny Bloober Team za rok 2022 została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2022, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. 2022-0

Sprawozdanie finansowe roczne BLOOBER TEAM SA na 31-12-2022-1

Sprawozdanie z Badania 2022 Bloober Team S.A.-3

Sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci Bloober Team S.A. 2022-2