Raport EBI 06/2020 – Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019

  • strictminds
  • 5 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania Raport EBI 06/2020 – Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019 została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2019, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”