Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2015

Raport Roczny nr 35/2016

Emitent przekazuje do publicznej informacji jednostkowy raport roczny za 2015r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

24602064_Jednostkowy_raport_roczny_Bloober_Team_S.A.-0
24602064_Zalacznik_nr_1_Sprawozdanie_finansowe_spolki_Bloober_Team_S.A._za_rok_2015-1
24602064_Zalacznik_nr_2_Opinia_i_raport_z_badania_bieglego_rewidenta-2