Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2020, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport_roczny_jednostkowy_2020-0

Zalacznik_nr_1_sprawozdanie_finansowe_roczne-1

Zalacznik_nr_2_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020-2

Zalacznik_nr_3_sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020-3