Raport EBI 04/2019 Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

  • Bloober Team SA
  • 31 maja 2019
  • Możliwość komentowania Raport EBI 04/2019 Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018 została wyłączona

Raport Roczny nr 4/2019

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2018, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport roczny bloober team 2018

Załacznik 1 sprawozdanie finansowe 2018 bloober

Załacznik 2 sprawozdanie z dzialałności 2018 bloober

Załacznik 3 sprawozdanie z badania biegłego 2018 bloober