Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2017

Raport Roczny nr 13/2018

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2017, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

30531316_Raport_Roczny_Jednostkowy_Bloober_Team_2017-1
30531316_Zalacznik_1_BLO_sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_2017-0
30531316_Zalacznik_2_BLO_sprawozdanie_zarzadu_dzialalnosc_2017-2
30531316_Zalacznik_3_BLO_badanie_biegly_jednostkowe-3