Raporty jednostkowe

Raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2012

27 czerwca 2013

Raport Roczny nr 18/2013 Emitent przekazuje do publicznej informacji raport roczny za 2012r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:  2013.06.26_List_do_Akcjonariuszy-0 Opinia_i_raport_bieglego_rewidenta-6 Oswiadczenie_zarzadu-1 Oswiadczenie_zarzadu_2-2 SZD_2012_Bloober_Team-5 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJACE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WRAZ Z DANYMI POROWNYWALNYMI-4 jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe-3 oswiadczenie_o_stosowaniu_dobrych_praktyk-7

Read More

Raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2011

7 maja 2012

Raport Roczny nr 12/2012 Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2011. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załącznik: 2012.05.07_BLOOBER_TEAM_SA_RAPORT_ROCZNY_2011

Read More