Raporty jednostkowe

Raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2011

7 maja 2012

Raport Roczny nr 12/2012 Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2011. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załącznik: 2012.05.07_BLOOBER_TEAM_SA_RAPORT_ROCZNY_2011

Read More