Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2017

  • Bloober Team SA
  • 1 czerwca 2018
  • Możliwość komentowania Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team S.A. za rok 2017 została wyłączona

Raport Roczny nr 14/2018

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2017, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

30531359_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2017-0
30531359_Zalacznik_1_GK_sprawozdanie_skonsolidowane_2017-1
30531359_Zalacznik_2_GK_sprawozdanie_dzialalnosc_2017-2
30531359_Zalacznik_3_GK_badanie_bieglego_2017-3