Raporty bieżące ESPI 2021

Raport ESPI 21/2021 Ustalenie daty premiery „Observer: System Redux” na Playstation 4 oraz Xbox One

5 maja 2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu daty światowej premiery gry „Observer: System Redux” (dalej jako „Gra”) na platformy PlayStation 4 oraz Xbox One w wersji cyfrowej oraz pudełkowej – na dzień 16 lipca 2021, oraz w wersji pudełkowej na platformy PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X|S […]

Read More

Raport ESPI 20/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką L.Inc sp. z o.o.

4 maja 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje o zawarciu umowy ze spółką L.Inc sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie _dalej jako „L.Inc”_ dotyczącej realizacji przez L.Inc na rzecz Emitenta gry w oparciu o IP należące do Emitenta. O tytule gry i dacie premiery Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym […]

Read More

Raport ESPI 19/2021 Informacja o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych

28 kwietnia 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności na kwotę 611.579,03 złotych, w tym głównie należności podatkowej, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 […]

Read More

Raport ESPI 18/2021 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

20 kwietnia 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Rozwój firmy Bloober Team S.A. poprzez aktywność na rynkach zagranicznych”. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 315 825,00 złotych, a całkowita wartość projektu […]

Read More

Raport ESPI 17/2021 Ustalenie daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji Sony PlayStation VR

7 kwietnia 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o planowanym rozpoczęciu dystrybucji gry Layers of Fear VR w wersji Sony PlayStation VR _dalej jako „Gra”_ na dzień 29 kwietnia 2021 r. Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 19,90 USD/EUR. W […]

Read More

Raport ESPI 16/2021 Wynik przeglądu opcji strategicznych

29 marca 2021

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości dotychczasowe wyniki przeglądu opcji strategicznych. Przegląd ten ma za zadanie wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Emitenta, którym jest wzrost jego wartości poprzez zbudowanie wiodącej pozycji rynkowej na świecie w zakresie […]

Read More

Raport ESPI 15/2021 Data premiery gry „Observer: System Redux” na platformie Amazon Luna

25 marca 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje o rozpoczęciu dystrybucji gry „Observer: System Redux” na platformie Amazon Luna w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 25 marca 2021 r. W ocenie Emitenta współpraca z platformą będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2021 roku i kolejne okresy.

Read More

Raport ESPI 14/2021 Informacja dotycząca wersji gry „Observer: System Redux” na platformy PlayStation 4 oraz Xbox One

16 marca 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o o przygotowaniu wersji gry „Observer: System Redux” _dalej jako „Gra”_ na platformy: PlayStation 4 oraz Xbox One, w tym w wersji fizycznej. Premiera Gry na wskazanych platformach została zaplanowana na trzeci kwartał 2021 r. O szczegółowej dacie […]

Read More

Raport ESPI 13/2021 Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

15 marca 2021

Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków _”Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że – w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie […]

Read More

Raport ESPI 12/2021 Oświadczenie KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta

12 marca 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. postanowił na wniosek Emitenta dokonać wymiany _podziału_ akcji Emitenta. Na mocy Oświadczenia nr 438/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wyznaczył 18 marca 2021 r. jako dzień podziału 1 767 299 _milion […]

Read More