Raport ESPI 106/2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

  • strictminds
  • 19 października 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 106/2021 Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu została wyłączona
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 19 października 2021 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:
1. Zbigniew Kuc – 451 079 akcji, na które przypada 451 079 głosów, które stanowiły 5,92% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 2,55% w ogólnej liczbie głosów;
2. Piotr Babieno – 2 000 000 akcji, na które przypada 2 000 000 głosów, które stanowiły 26,26% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 11, 23% w ogólnej liczbie głosów;
3. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta – 3 881 885 akcji, na które przypada 3 881 885 głosów, które stanowiły 50,98% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, oraz stanowią 21,97% w ogólnej liczbie głosów.