Raport ESPI 110/2021 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o. o.

  • strictminds
  • 18 listopada 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 110/2021 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o. o. została wyłączona

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 17 listopada 2021 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Unseen Silence S.A. z siedzibą w Warszawie. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o. o. stał się wyłącznym wydawcą gry „Terror: Endless Night” _dalej jako „Gra”_ na platformach PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch. Umowa została zawarta na 10 lat od daty pierwszego publicznego wydania Gry. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.