Raport ESPI 108/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Rogue Games, Inc.

  • strictminds
  • 26 października 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 108/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Rogue Games, Inc. została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2021 r. Emitent zawarł istotną umowę produkcyjno – wydawniczą ze spółką Rogue Games, Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „Rogue Games”_, dotyczącą realizacji niezapowiedzianej jeszcze gry _”Umowa”_. Postanowienia Umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych.
W ocenie Emitenta zawarcie Umowy będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2021 r. oraz w kolejnych okresach.