Raport ESPI 103/202 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce

  • strictminds
  • 8 października 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 103/202 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomień od Serene Century Limited, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych _dalej „Serene Century”_ działającej na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ _dalej „Ustawa”_ o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu bezpośrednio progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz od Tencent Holdings Limited spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Kajmanów _dalej „Tencent”_ działającej na podstawie art. 69 i Art. 69a Ustawy o przekroczeniu pośrednio, za pośrednictwem spółki zależnej Serene Century, progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Treść zawiadomień od Serene Century oraz Tencent z dnia 8 października 2021 r. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadania_akcji_Bloober_Team_S.A.__Serene_

Zawiadomienie_o_zmianie_stanu_posiadania_akcji_Bloober_Team_S.A.__Tencent_