Raport ESPI 111/2021 Zwarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

  • strictminds
  • 9 grudnia 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 111/2021 Zwarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 9 grudnia 2021 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Mateuszem Belickim aka Unifinished Games. Na podstawie przedmiotowej umowy Feardemic sp. z o. o. stał się wyłącznym wydawcą Gry będącej prequelem gry Cathedral 3D _dalej jako „Gra”_ na platformach PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta.