Raport ESPI 105/2021 Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

  • strictminds
  • 13 października 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 105/2021 Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. została wyłączona
Zarząd Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2021 zawiadamia, że zmianie uległo miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 19 października 2021 roku na godzinę 10.00. Nowym miejscem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie Hotel Vienna House Easy Cracow, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków.
Przedmiotowa zmiana jest spowodowana koniecznością zapewnienia większego bezpieczeństwa i odpowiednich warunków sanitarnych uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w związku ze stanem epidemii wywołanym COVID-19.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, że termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie uległy zmianie.
Mając powyższe na uwadze, w załączeniu znajduje się zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 października 2021 r.
 

Załącznik:

Zmieniona treść ogłoszenia NWZA