Raport ESPI 112/2021 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

  • strictminds
  • 21 grudnia 2021
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 112/2021 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój została wyłączona
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 20.12.2021 r. umowy pomiędzy Emitentem, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu TAS _TestAutomationSystem_ – narzędzia optymalizującego proces testowania gier”.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 070 170,00 złotych, a całkowita wartość projektu to 10 116 950,00 złotych. Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.
O przyznaniu dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym 95/2021 z dnia 27 września 2021 r.