Raporty

Raport ESPI 120/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

22 grudnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 22 grudnia 2020 […]

Read More

Raport ESPI 119/2020 Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego

21 grudnia 2020

  Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków _”Spółka”_ informuje, że w dniu 21 grudnia 2020 r. – w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków […]

Read More

Raport ESPI 118/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

21 grudnia 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 21 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 1314 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 197,72 zł za akcję. […]

Read More

Raport ESPI 118/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych (RAPORT ESPI 117/2020)

21 grudnia 2020

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 18 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 1734 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 198,73 […]

Read More

Raport ESPI 116/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

18 grudnia 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 17 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 1558 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 190,92 zł za akcję. […]

Read More

Raport ESPI 115/2020 Zawiadomienie akcjonariuszy o stanie posiadania akcji w wyniku zawarcia porozumienia

18 grudnia 2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm._ _dalej: „Ustawa”_, Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje […]

Read More

Raport ESPI 114/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

17 grudnia 2020

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 16 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 405 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 188,42 […]

Read More

Raport ESPI 113/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

16 grudnia 2020

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 15 grudnia 2020 roku na rachunek Spółki 340 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 183,95 […]

Read More

Raport ESPI 112/2020 Otrzymanie certyfikacji gry „The Medium” na platformach Xbox Series X

15 grudnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu sukcesem procesu certyfikacji gry Emitenta „The Medium” _dalej jako „Gra”_ w wersji na platformę Xbox Series X. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry na wskazanej platformie może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta […]

Read More

Raport ESPI 111/2020 Realizacja programu skupu akcji własnych

14 grudnia 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 13 października 2020 r., nabyte zostało w dniu 14 grudnia 2020 […]

Read More