Raporty

Raport ESPI 101/2021 Data premiery gry „Blair Witch” na platformie Amazon Luna

7 października 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że powziął dziś informację od swojej spółki zależnej Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, Stany Zjednoczone o rozpoczęciu dystrybucji gry „Blair Witch” _dalej jako „Gra”_ na platformie Amazon Luna w dniu dzisiejszym tj. w dniu 7 października 2021 r. W ocenie […]

Read More

Raport EBI 13/2021 Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.

1 października 2021

Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka” lub „Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2021 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek […]

Read More

Raport ESPI 100/2021 Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.

1 października 2021

Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka” lub „Emitent”_ niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2021 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek […]

Read More

Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 19 października 2021 roku.

1 października 2021

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2021 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującej fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 procent kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw […]

Read More

Raport ESPI 99/2021 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Take-Two Interactive, Inc.

29 września 2021

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Take-Two Interactive, Inc. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 29 września 2021 r. przez Emitenta istotnej umowy wydawniczej z Take-Two Interactive, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone _dalej jako „Take-Two”_, dotyczącej zamiaru wydania […]

Read More

Raport ESPI 98/2021 Nowy produkt w marce Emitena Layers of Fear

28 września 2021

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje, że zakończył pierwszą część prac nad produktem związanym z posiadaną przez Emitenta marką „Layers of Fear” _dalej jako „Produkt”_. O szczegółach związanych z Produktem Emitent będzie informował w kolejnych miesiącach odrębnym raportem bieżącym. W ocenie Emitenta sprzedaż Produktu będzie mieć wpływ na przyszłe wyniki […]

Read More

Raport ESPI 97/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

28 września 2021

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zastało w dniu 28 września 2021 roku na rachunek […]

Read More

Raport ESPI 96/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

28 września 2021

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zastało w dniu 27 września 2021 roku na rachunek […]

Read More

Raport ESPI 95/2021 Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

27 września 2021

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości publicznej, że powziął informację o przyznaniu mu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu 1/1.1.1/2021 -Szybka ścieżka, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dofinansowania do wysokości 6 070 170,00 złotych na realizację projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu TAS _TestAutomationSystem_ – narzędzia optymalizującego […]

Read More

Raport ESPI 94/2021 Realizacja programu skupu akcji własnych

27 września 2021

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostały w dniu 24 września 2021 roku na rachunek […]

Read More