Raporty

Raport EBI (11/2020) Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2020 r.

13 sierpnia 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2020 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Bloober_Team_raport_kwartal_II_2020-0

Read More

RAPORT ESPI 41/2020 Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

9 sierpnia 2020

Treść: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku wpłynął do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu […]

Read More

Raport EBI (10/2020) Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

9 sierpnia 2020

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku wpłynął do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek […]

Read More

Raport ESPI 40/2020 Zawarcie istotnych umów przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA z Epic Games

5 sierpnia 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia zarówno przez Emitenta jaki i podmiot zależny – spółkę Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA _dalej łącznie jako „Spółki”_ istotnych umów licencyjnych odpowiednio ze spółkami Epic Games International S.à r.l. oraz Epic Games, Inc. _dalej łącznie jako „Epic Games”_, na podstawie których Spółki nawiązały z Epic […]

Read More

Raport ESPI 39/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.

31 lipca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie […]

Read More

Raport EBI (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.

27 lipca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularz pozwalający na wykonywanie […]

Read More

Raport ESPI 35/2020 Zawarcie istotnej umowy wydawniczej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic Sp. z o. o.

24 lipca 2020

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 23 lipca 2020 r. przez tę spółkę istotnej umowy wydawniczej z deweloperem Unfold Games LLC. Na podstawie […]

Read More

Raport ESPI 34/2020 Zwrot kosztów produkcji i marketingu Layers of Fear VR w wersji na platformę Oculus Quest

21 lipca 2020

Zwrot kosztów produkcji i marketingu Layers of Fear VR w wersji na platformę Oculus Quest Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _ dalej jako „Emitent”_ informuje, że sprzedaż gry Layers of Fear VR w wersji na platformę Oculus Quest zgodnie z szacunkami Emitenta osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji i marketingu gry […]

Read More

Raport ESPI 33/2020 Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

8 lipca 2020

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd spółki Bloober Team S.A. („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. otrzymał powiadomienie od Mateusza Lenarta – Członka Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcji w odniesieniu do akcji […]

Read More

Raport ESPI 32/2020 Przedstawienie aktualizacji daty premiery gry Layers of Fear VR w wersji na platformę Oculus Quest

7 lipca 2020

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje o ustaleniu nowej daty premiery swojej gry Layers of Fear VR (dalej jako „Gra”) w wersji na platformę Oculus Quest na dzień 9 lipca 2020 r. Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 19.99 USD. W ocenie Emitenta sprzedaż Gry na platformie Oculus Quest będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy Emitenta za rok […]

Read More