Raporty

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

21 października 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 21 października 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z polskim deweloperem STUDIO GRAFIKI I GIER PETUMS Tomaszem Ostafinem, na wydanie gry „Papetura” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation […]

Read More

Data premiery gry „The Medium” w PlayStation Plus

12 października 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 z dnia 18 kwietnia 2022 r. informuje, że dziś powziął informację o ustaleniu daty premiery gry „The Medium” w usłudze PlayStation Plus na dzień 18 października 2022 r. W ocenie Emitenta będzie mieć to wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2022 roku i w kolejnych okresach.

Read More

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

11 października 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 11 października 2022 r. otrzymał powiadomienia od Piotra Babieno – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Karoliny Nowak – Wiceprezesa Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach w odniesieniu do akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowych powiadomieniach przedstawiają […]

Read More

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. – Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

6 października 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (dalej jako „Raport”) w związku z otrzymaniem i akceptacją wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty subskrypcji akcji serii E. Poniżej Zarząd podaje następujące szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji prywatnej (oferty publicznej) akcji serii E, […]

Read More

Zawarcie umowy współpracy dotyczącej przygotowania produkcji serialu opartego na grze „The Medium”

4 października 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 4 października 2022 r. umowy ze spółką Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy oraz zakresu obowiązków w przygotowaniu produkcji (ang. development) serii utworów audiowizualnych (serialu) opartej na grze pt. „The Medium”, wyprodukowanej przez Emitenta (dalej jako „Umowa”). Celem Umowy jest potwierdzenie i określenie warunków współpracy stron […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

13 września 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 13 września 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy z deweloperem NC Studios LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, na wydanie gry „Project Nightmares Case 36: Henrietta Kedward” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4 […]

Read More

Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

12 września 2022

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje, że dziś otrzymał informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu 12 września 2022 roku przez tę spółkę istotnej umowy ze spółką Limited Run Games, Inc. z siedzibą w Apex w Stanach Zjednoczonych, na wydanie wersji fizycznej, wersji kolekcjonerskiej oraz wersji standardowej gry „Nightmare Reaper” (dalej jako „Gra”) na Nintendo Switch, Xbox […]

Read More

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

19 sierpnia 2022

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”_ wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. otrzymał powiadomienie od Piotra Babieno – Prezesa Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach w odniesieniu do akcji Emitenta. Zakres informacji zawartych w przedmiotowym powiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Powiadomiwnie Piotr […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2022 r.

16 sierpnia 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Raport Q2 2022

Read More

Raport kwartalny Bloober Team za II kwartał 2022 r.

16 sierpnia 2022

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2022 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Raport Q2 2022

Read More