Raporty

Raport ESPI 35/2023 Informacja o rozwiązaniu umowy przez spółkę zależną Emitenta oraz dokonaniu odpisu aktualizacyjnego

2 stycznia 2024

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Feardemic”_ informację o zawarciu w dniu dzisiejszym porozumienia stron rozwiązującego umowę wydawniczą dotyczącą gry „COSMIC” zawartą pomiędzy Feardemic a Kings Pleasure sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 79/2021. W […]

Read More

Raport ESPI 34/2023 Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy licencyjno-wydawniczej ze Skybound Game Studios, Inc.

20 grudnia 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ niniejszym przekazuje informację, że w dniu 20 grudnia 2023 r. zawarł istotną umowę licencyjno-wydawniczą ze spółką Skybound Game Studios, Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, USA _dalej jako „Skybound”_, na podstawie której Emitentowi udzielona została licencja na stworzenie gry w oparciu o IP posiadane przez Skybound, które zostanie wykorzystane w ramach produkcji nowego projektu Emitenta o nazwie […]

Read More

Raport EBI 15/2023 Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2023 r.

14 listopada 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2023 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. QR-3-23_BlooberTeam-0

Read More

Raport EBI 14/2023 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 r.

14 listopada 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako “Emitent” lub “Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport za II kwartał 2023 r., który opublikowany został Raportem EBI nr 12/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Korekta dotyczy danych finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. oraz za okres 01.04.2023 r.- 30.06.2023 r. i wynika z omyłkowego ujęcia w przepływach operacyjnych […]

Read More

Raport ESPI 33/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

31 października 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy z hiszpańskim deweloperem Under the Bed Games s.l., na wydanie gry „Tales from Candleforth” _dalej jako „Gra”_ na platformy Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa została zawarta […]

Read More

Raport ESPI 32/2023 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

27 października 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Esaliens Digital Entertainment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty _dalej „Fundusze”_ zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 […]

Read More

Raport ESPI 31/2023 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Viacom International Inc.

24 października 2023

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 25/2023 oraz ESPI 26/2023 z dnia 8 września 2023 r., niniejszym przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę licencyjną ze spółką Viacom International Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, USA _dalej jako „Viacom”_, na podstawie której Emitentowi udzielona została licencja na stworzenie gry w oparciu o IP posiadane przez Viacom, które zostanie […]

Read More

Raport ESPI 30/2023 Rozwiązanie umowy produkcyjno-wydawniczej w celu przejęcia praw do gry

20 października 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym umowa produkcyjno – wydawnicza zawarta ze spółką Rogue Games, Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „Rogue”_ z dnia 26 października 2021 r. _dalej jako „Umowa’_, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI 108/2021 z dnia 26 października 2021 r., została rozwiązana za porozumieniem stron […]

Read More

Raport ESPI 29/2023 Pozytywna opinia projektu Emitenta w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

20 października 2023

Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że powziął wiadomość o udostępnieniu w dniu dzisiejszym przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości _”PARP”_ informacji o pozytywnej ocenie tj. wyborze do dofinansowania Projektu Emitenta „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie „otwartych” miast _OWC_, inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine […]

Read More

Raport ESPI 28/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

10 października 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał dziś informację od spółki zależnej – Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu przez tę spółkę w dniu dzisiejszym umowy z duńskim deweloperem Professional Villains, na wydanie gry „Anglerfish” _dalej jako „Gra”_ na platformy Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Umowa została zawarta na okres 10 lat […]

Read More