Raporty

Raport EBI 5/2020

5 czerwca 2020

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu korektę raportu za IV kwartał 2019 r., opublikowanego Raportem EBI nr 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Korekta dotyczy danych finansowych z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Poniżej przedstawiono przyczyny najistotniejszych zmian: Zmiany w Bilansie sprawozdanie jednostkowe Bloober Team S.A. 1. Zmiana pozycji Aktywów […]

Read More

Raport ESPI 26/2020

5 czerwca 2020

Temat Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości należności _w tym głównie należności podatkowej_ na kwotę 515.806,98 […]

Read More

Raport ESPI 25/2020

5 czerwca 2020

Temat Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, dalej jako „Emitent”, informuje, że dzisiaj otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. o zawarciu przez tę spółkę w dniu 4 czerwca 2020 r. umowy ze spółką Novy […]

Read More

Raport ESPI 24/2020

5 czerwca 2020

Temat Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA ze spółką Chongqing Singmaan Technology Co. Ltd. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o zawarciu […]

Read More

Raport ESPI 23/2020

2 czerwca 2020

Temat: Przystąpienie przez Emitenta do alternatywnej spółki inwestycyjnej Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach działalności inwestycyjnej przystąpił jako komandytariusz do alternatywnej spółki inwestycyjnej – Satus Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie _dalej jako […]

Read More

Raport ESPI 22/2020

28 maja 2020

Temat: Przedstawienie daty dziennej światowej premiery i ceny gry Blair Witch na platformie Nintendo Switch Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Bloober Team NA z siedzibą w Palo Alto, USA, o ustaleniu daty światowej premiery gry „Blair […]

Read More

Raport Bieżący 4/2020

26 maja 2020

Temat: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z dyspozycją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrażoną w komunikacie z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok grupy kapitałowej Bloober Team […]

Read More

Raport Bieżący EBI 3/2020

8 maja 2020

Temat: Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 roku Raport Bieżący nr 3/2020 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z dyspozycją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyrażoną w komunikacie z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku (dalej jako „Raport”) na dzień 25 […]

Read More

Raport ESPI 21/2020

7 maja 2020

Temat: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta z Microsoft Corporation Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. _dalej jako “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu dzisiejszym istotnej umowy z Microsoft Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone, mającej za przedmiot wydanie nowej, produkowanej przez Spółkę gry ‘The Medium’ _dalej jako „Gra”_ na platformach […]

Read More

Raport ESPI 20/2020

5 maja 2020

Temat Rozpoczęcie rozmów mających na celu wybór brokera finansowego Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent” lub „Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z licznymi zapytaniami od inwestorów branżowych i finansowych, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w Spółkę, Emitent rozpoczął rozmowy mające na celu wybór brokera finansowego, obsługującego potencjalną […]

Read More