Raport EBI 15/2023 Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2023 r.

  • strictminds
  • 14 listopada 2023
  • Możliwość komentowania Raport EBI 15/2023 Raport kwartalny Bloober Team za III kwartał 2023 r. została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2023 roku, tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2023 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1) w zw. z ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

QR-3-23_BlooberTeam-0