Raport EBI 1/2024 Powołanie Komitetu Audytu Emitenta

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 3 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Komitet Audytu Emitenta, który składa się z trzech osób:

a) Pana Pawła Dudy – Przewodniczącego Komitetu Audytu,

b) Pana Jakuba Chruściela – Członka Komitetu Audytu,

c) Pana Tomasza Muchalskiego – Członka Komitetu Audytu.

Życiorysy członków Komitetu Audytu opublikowane został na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”