Raport ESPI 31/2023 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Viacom International Inc.

  • strictminds
  • 24 października 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 31/2023 Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta ze spółką Viacom International Inc. została wyłączona
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 25/2023 oraz ESPI 26/2023 z dnia 8 września 2023 r., niniejszym przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę licencyjną ze spółką Viacom International Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware, USA _dalej jako „Viacom”_, na podstawie której Emitentowi udzielona została licencja na stworzenie gry w oparciu o IP posiadane przez Viacom, które zostanie wykorzystane w ramach produkcji projektu I. Licencja została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2030 r. Opłata licencyjna na rzecz Viacom określona została jako udział w przychodach Emitenta ze sprzedaży gry. W ocenie Emitenta projekt ten będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w 2023 roku i w kolejnych okresach.