Raport ESPI 32/2023 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

  • strictminds
  • 27 października 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 32/2023 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Spółki została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej „Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Esaliens Digital Entertainment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty _dalej „Fundusze”_ zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Treść zawiadomienia Funduszy z dnia 26 października 2023 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

BLOOBER POWIADOMIENIE EMITENT_20231026