Raport ESPI 37/2023 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

  • strictminds
  • 2 stycznia 2024
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 37/2023 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie „otwartych” miast _OWC_, inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini”.
Całkowita wartość dofinansowania wynosi 26 881 018,37 złotych, natomiast całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 58 549 155,14 złotych. Umowa została podpisana w ramach I Priorytetu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 _FENG_.
O przyznaniu dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2023 z dnia 19 października 2023 r.