Dzień: 2011-09-01

Raport bieżący EBI nr 18/2011

1 września 2011

Powołanie osób nadzorujących  Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu członków Rady Nadzorczej Emitenta. Uchwałą nr 32 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2011 roku pan Dariusz Orłowski został powołany na członka Rady Nadzorczej spółki Bloober Team S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd zmian w statucie Spółki dokonanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bloober […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 17/2011

1 września 2011

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Zarząd spółki Bloober Team S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 31 sierpnia 2011 roku Pan Andrzej Soczek, jako pełnomocnik akcjonariusza – Spółki pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 16/2011

1 września 2011

Odstąpienie przez NWZ Bloober Team S.A. od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 33 odstąpiło od rozpatrzenia punktu 10 planowanego porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Uchwała nr 33 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 31 […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 15/2011

1 września 2011

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 roku  Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku w lokalu przy ulicy Cystersów numer 9 w Krakowie, w obecności notariusza Sylwii Jankiewicz, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Urzędniczej numer 47 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. W załączeniu […]

Read More