Raport bieżący EBI nr 15/2011

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bloober Team S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 roku 

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku w lokalu przy ulicy Cystersów numer 9 w Krakowie, w obecności notariusza Sylwii Jankiewicz, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Urzędniczej numer 47 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu

Załączniki:

uchwaly-podjte-na-nwz-bloober-team-s.a.-w-dniu-31.08.2011