Autor: Bloober Team SA

Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

9 sierpnia 2020

Treść: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku wpłynął do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu […]

Read More

Raport EBI 12/2019 Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 listopada 2019 r. Bloober Team Spółka Akcyjna

30 września 2019

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 listopada 2019 r. Bloober Team Spółka Akcyjna Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 42/2019

30 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-30 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 listopada 2019 r. Podstawa prawna: Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 6 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 41/2019

30 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-30 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Bloober Team NA Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął w dniu dzisiejszym informację od swej spółki zależnej – Bloober Team […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 40/2019

18 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-18 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Read More

Raport EBI 11/2019 Otrzymanie żądania akcjonariusza zwołania NWZA Bloober Team Spółka Akcyjna

17 września 2019

Otrzymanie żądania akcjonariusza zwołania NWZA Bloober Team Spółka Akcyjna Zarząd Bloober Team S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) żądanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące zwołania […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 39/2019

16 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-16 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 38/2019

10 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-10 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: Spółką lub Emitentem, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 37/2019

10 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-10 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 września 2019r. powziął informację o zawarciu przez swoją spółkę zależną: […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 36/2019

6 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-06 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie istotnej umowy z DDM GAMES Ltd. na wydanie gry Layers od Fear w wersji iOS na rynku japońskim Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości zawarcie w dniu 6 września 2019 r. […]

Read More