Autor: Bloober Team SA

Korekta Raportu bieżącego ESPI nr 34/2019

3 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-03 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Korekta raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 3.09.2019 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 3.09.2019r. W raporcie dotyczącym publikacji informacji pochodzącej od akcjonariusza […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 34/2019

3 września 2019

Data sporządzenia: 2019-09-03 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 33/2019

20 sierpnia 2019

Data sporządzenia: 2019-08-20 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie, dalej jako Emitent, podaje do wiadomości, że dnia 20 sierpnia 2019 roku powziął wiadomość o przyznaniu w ramach programu Education, Audiovisual and Culture […]

Read More

Raport bieżący EBI nr 10/2019

20 sierpnia 2019

Rejestracja w KRS zmiany Statutu Bloober Team S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna Zarząd Bloober Team S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 20 sierpnia 2019 roku powzięła informację o rejestracji w dniu 5 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany §6 ust. 1 Statutu Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity […]

Read More

Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2019

14 sierpnia 2019

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Załączniki: Bloober Team […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 32/2019

13 sierpnia 2019

Data sporządzenia: 2019-08-13 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Rozpoczęcie przedsprzedaży gry “Blair Witch” w wersji Delux Edition Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że gra produkowana przez Spółkę pt. „Blair Witch” (dalej jako „Gra”) będzie dostępna na platformę PC w wersji Delux […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 31/2019

31 lipca 2019

Data sporządzenia: 2019-07-31 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przyznanie dofinansowania w konkursie w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie, podaje do wiadomości publicznej, że powziął wiadomość o przyznaniu mu w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP-12-072/18 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 30/2019

26 lipca 2019

Data sporządzenia: 2019-07-26 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie listu intencyjnego z Into the Unknown sp. z o.o. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”, „Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 26 lipca 2019 r. doszło do zawarcia listu intencyjnego pomiędzy Spółką a spółką Into the […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 29/2019

19 lipca 2019

Data sporządzenia: 2019-07-19 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu MKiDN 2019 – Rozwój sektorów kreatywnych Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż otrzymał informację o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie […]

Read More

Raport bieżący ESPI nr 28/2019

19 lipca 2019

Data sporządzenia: 2019-07-19 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu MKiDN 2019 – Rozwój sektorów kreatywnych Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. _dalej jako „Emitent”_ informuje, iż otrzymał informację o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie […]

Read More