Raport bieżący ESPI nr 35/2019

Data sporządzenia: 2019-09-05

Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A.

Temat: Ukończenie prac nad grą „Layers of Fear” w niezapowiedzianej wersji IOS

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym wiadomość o ukończeniu gry „Layers of Fear” w wersji iOS (smartfony i tablety). Premiera tej produkcji na platformie App Store planowana jest na czwarty kwartał 2019 r.

W ocenie Emitenta sprzedaż gry „Layers of Fear” na urządzeniach operujących na systemie IOS będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy.