Raport bieżący EBI nr 16/2011

Odstąpienie przez NWZ Bloober Team S.A. od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 33 odstąpiło od rozpatrzenia punktu 10 planowanego porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 33 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bloober Team S.A. z dnia 31 sierpnia 2011 roku znajduje się w załączniku do Raportu Bieżącego Emitenta nr 15/2011.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Piotr Babieno – Prezes Zarządu