Raporty EBI 2019

Raport EBI 08/2019 Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A.

28 czerwca 2019

Treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. Bloober Team Spółka Akcyjna Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, oraz przekazuje w załączeniu informację o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o niepodjęciu uchwały nr 17 w sprawie: zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A. w pierwszym […]

Read More

Raport EBI 07/2019 Powołanie członków zarządu kolejnej kadencji Bloober Team Spółka Akcyjna

19 czerwca 2019

Powołanie członków zarządu kolejnej kadencji Bloober Team Spółka Akcyjna Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej „Emitentem”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta powołała do zarządu Emitenta na okres kolejnej kadencji, która rozpocznie się w dniu 22 lipca 2019r.: 1) Piotra Babieno – na funkcję Prezesa Zarządu, 2) Konrada Rekiecia – na funkcję Członka Zarządu. 3) Mateusza Lenarta – […]

Read More

Raport EBI 06/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.

2 czerwca 2019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bloober Team S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 9:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji […]

Read More

Raport EBI 05/2019 Skonsolidowany raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

1 czerwca 2019

Raport roczny 5/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Bloober Team za rok 2018, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załaczniki: Raport roczny skonsolidowany […]

Read More

Raport EBI 04/2019 Jednostkowy raport roczny Bloober Team S.A. za rok 2018

31 maja 2019

Raport Roczny nr 4/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Bloober Team za rok 2018, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki: Raport roczny bloober team 2018 […]

Read More

Raport EBI 03/2019 Raport Kwartalny za I kwartał 2019 roku

15 maja 2019

Raport Kwartalny nr 03/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Piotr Babieno – Prezes Zarządu Załączniki: […]

Read More

Raport EBI 02/2019 Raport Kwartalny za IV kwartał 2018 roku

13 lutego 2019

Raport Kwartalny nr 02/2019 Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2018 roku, tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Piotr Babieno – Prezes Zarządu […]

Read More

Raport EBI 01/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

31 stycznia 2019

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. Bloober Team Spółka Akcyjna Zarząd Bloober Team S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach: – za IV kwartał 2018 roku – w dniu 13 lutego 2019 roku – za I kwartał 2019 roku – w dniu 14 maja 2019 roku – za II kwartał 2019 roku […]

Read More