Raport ESPI 29/2023 Pozytywna opinia projektu Emitenta w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

  • strictminds
  • 20 października 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 29/2023 Pozytywna opinia projektu Emitenta w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki została wyłączona

Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że powziął wiadomość o udostępnieniu w dniu dzisiejszym przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości _”PARP”_ informacji o pozytywnej ocenie tj. wyborze do dofinansowania Projektu Emitenta „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie „otwartych” miast _OWC_, inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine 5 oraz frameworku Houdini” _dalej jako „Projekt”_ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023, z kwotą dofinansowania wynoszącą 26 881 018,37 złotych. Całkowity koszt Projektu planowany jest na kwotę 58 549 155,14 złotych.