Dzień: 2023-10-20

Bloober Team nabył prawa do projektu F

20 października 2023

Bloober Team rozwiązał za porozumieniem stron umowę produkcyjno-wydawniczą z Rogue Games. Dzięki temu krakowscy królowie horroru nabyli prawa do projektu F, w tym prawa wydawnicze, marketingowe i dystrybucyjne. Gra zostanie wprowadzona na rynek bez udziału zewnętrznych wydawców, dzięki czemu Bloober Team będzie miał pełną kontrolę nad całym procesem. Rozwiązaliśmy za porozumieniem stron umowę z amerykańskim Rogue Games, którą zawarliśmy w październiku 2021 r. Nad projektem F pracujemy […]

Read More

Raport ESPI 30/2023 Rozwiązanie umowy produkcyjno-wydawniczej w celu przejęcia praw do gry

20 października 2023

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym umowa produkcyjno – wydawnicza zawarta ze spółką Rogue Games, Inc. z siedzibą w Delaware, Stany Zjednoczone _dalej jako „Rogue”_ z dnia 26 października 2021 r. _dalej jako „Umowa’_, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI 108/2021 z dnia 26 października 2021 r., została rozwiązana za porozumieniem stron […]

Read More

Raport ESPI 29/2023 Pozytywna opinia projektu Emitenta w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

20 października 2023

Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że powziął wiadomość o udostępnieniu w dniu dzisiejszym przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości _”PARP”_ informacji o pozytywnej ocenie tj. wyborze do dofinansowania Projektu Emitenta „Stworzenie serii narzędzi i opracowanie procesów produkcyjnych, które pozwolą na tworzenie „otwartych” miast _OWC_, inspirowanych specyfiką architektury środkowo- i wschodnio-europejskiej oraz mitologią słowiańską na potrzeby gier komputerowych tworzonych na silniku Unreal Engine […]

Read More