Dzień: 2023-09-27

Raport ESPI 27/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Played with Fire sp. z o.o.

27 września 2023

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał w dniu 26 września 2023 r. informację od spółki zależnej – Played with Fire sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „PWF”_, o zawarciu w dniu 26 września 2023 r. umowy wydawniczej z wydawcą Perpetual Europe Ltd z siedzibą w Surrey, Wielka Brytania, na wydanie gry PWF „Mixture” _dalej jako „Gra”_ na platformę PlayStation […]

Read More