Raport ESPI 27/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Played with Fire sp. z o.o.

  • strictminds
  • 27 września 2023
  • Możliwość komentowania Raport ESPI 27/2023 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Played with Fire sp. z o.o. została wyłączona

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „Emitent”_ informuje, że otrzymał w dniu 26 września 2023 r. informację od spółki zależnej – Played with Fire sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _dalej jako „PWF”_, o zawarciu w dniu 26 września 2023 r. umowy wydawniczej z wydawcą Perpetual Europe Ltd z siedzibą w Surrey, Wielka Brytania, na wydanie gry PWF „Mixture” _dalej jako „Gra”_ na platformę PlayStation VR2, zarówno w wersji cyfrowej jak i pudełkowej. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Premiera Gry planowana jest na przełomie lat 2023/2024.
W ocenie Emitenta sprzedaż Gry może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta