Raport ESPI 25/2020

Temat Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Feardemic sp. z o.o.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, dalej jako „Emitent”, informuje, że dzisiaj otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Feardemic sp. z o.o. o zawarciu przez tę spółkę w dniu 4 czerwca 2020 r. umowy ze spółką Novy Unlimited, Inc. z siedzibą w Santa Monica, USA. Umowa dotyczy wyłącznej reprezentacji, doradztwa i pozyskiwania ofert dotyczących praw do gry zatytułowanej „The Padre: One Shell Straight to Hell”, w tym do reprezentacji przed podmiotami finansującymi lub dystrybutorami z dziedziny filmu i telewizji. W ocenie Emitenta zawarcie wskazanej umowy będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta za 2020 rok i kolejne okresy.