Dzień: 6 listopada 2019

Raport bieżący ESPI 51/2019

6 listopada 2019

Data sporządzenia: 2019-11-06 Skrócona nazwa emitenta: Bloober Team S A  Temat: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu […]

Read More

Raport bieżący ESPI 50/2019

6 listopada 2019

Data sporządzenia: 2019-11-06 Skrócona nazwa emitenta: BLOOBER TEAM S.A. Temat: Przyznanie dofinansowania w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Bloober Team S. A. z siedzibą w Krakowie, podaje do wiadomości publicznej, że powziął wiadomość o przyznaniu mu w konkursie nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 […]

Read More