Raport bieżący ESPI 51/2019

Data sporządzenia: 2019-11-06

Skrócona nazwa emitenta: Bloober Team S A 

Temat: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: Zarząd Bloober Team S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 listopada 2019 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu: 1.Piotr Babieno – 200.000 akcji, na które przypada 200.000 głosów, które stanowiły 34,42% głosów na NZWZA, oraz stanowią 11,32% w ogólnej liczbie głosów; 2. Zbigniew Kuc – 53.092 akcji, na które przypada 53.092 głosów, które stanowiły 9,14% głosów na NZWZA, oraz stanowią 3,00% w ogólnej liczbie głosów; 3. Stanisław Kowalczyk – 36.984 akcji, na które przypada 36.984 głosów, które stanowiły 6,37% głosów na NZWZA, oraz stanowią 2,09% w ogólnej liczbie głosów; 4. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _łącznie ze wszystkich funduszy_ – 245.356 akcji, na które przypada 245.356 głosów, które stanowiły 42,23% głosów na NZWZA, oraz stanowią 13,88% w ogólnej liczbie głosów.